Dutch / Nederlands 2024 Text Scripture FREE JW coloring pages PDF

Dutch / Nederlands 2024 Text Scripture FREE JW coloring pages PDF

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Shipping calculated at checkout.

Zoekt u iets om uw kind bezig te houden tijdens de vergadering?

Deze kleurpagina's zijn geweldig voor kinderen om de Schrift over te tekenen, zowel gedrukt als cursief, en vervolgens deze schattige tekeningen van dieren en hun jongen in te kleuren. Uw kind kan het dan na de bijeenkomst cadeau geven aan een van de vriendjes. Ik weet zeker dat de vrienden het graag zouden willen ontvangen en het een prominente plek op de deur van hun koelkast willen geven, en wat een geweldige manier om ons te helpen de Schrift voor 2024 te herinneren.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mail met de link om de PDF te downloaden.

Print zoveel exemplaren als u wilt. Als uw kind het leuk vindt om dingen op een tablet/ipad te doen, kunt u dit voor hem downloaden.

Deze pagina's zijn ook beschikbaar in het FRANS en het SPAANS.

Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar mijn website en meld je aan voor mijn nieuwsbrief, waarmee je op de hoogte blijft van toekomstige producten, kortingen en freebies (aangezien ik geen gratis spullen op Etsy kan hebben). https://jwconventionkids.com/

PROBLEMEN OPLOSSEN: Sommige mobiele apparaten of tablets kunnen technische problemen ondervinden bij het downloaden van digitale bestanden vanwege het beveiligingsbeleid dat door de apparaten en browsers is ingesteld. We raden u aan om vanaf een computer te downloaden als u een probleem ondervindt.

 

Are you looking for something to keep your child happily occupied during the meeting?

These coloring pages are great for children to trace the scripture, in either print or cursive, then color in these adorable drawings of animals and their young. Your child can then gift it to one of the friends after the meeting. I am sure the friends would be thrilled to receive it and give it pride of place on their fridge door and what a great way to help us remember the text scripture for 2024.

After placing your order, you will receive an email with the link to download the PDF.   

Print as many copies as you would like. If you child likes to be occupied doing things on a tablet/ipad, you can download it for them.

These pages are also available in FRENCH and SPANISH.

If you have not already done so, please go to my website and sign up for my newsletter which will keep you informed of future products, discounts and freebies (as I am unable to have free things on Etsy). https://jwconventionkids.com/

TROUBLESHOOTING: Some mobile or tablet devices may experience technical difficulties with downloading digital files due to security policies set by the devices and browsers. We suggest downloading from a computer if you are experiencing an issue.